คุณปูเป้  โศภชา อดิเรกสาร
คุณปูเป้ โศภชา อดิเรกสาร
-