• คุณธรรศภาคย์ ชี (บี้ KPN)
 • คุณสายฟ้า เศรษฐบุตร
 • Mr. Mohamed Eissa Al Zaabi
 • คุณเจนีตา ชอบตวงทอง
 • คุณนาเดีย นิมิตรวานิช
 • คุณปูเป้ โศภชา อดิเรกสาร
 • คุณบี้, คุณโรสและเพื่อน KPN
 • คุณผุสดี ฟักเฟืองบุญ
 • คุณน้ำผึ้ง ภานุชนารถ ทองเจือ
 • คุณลี่ พัชทรี ภักดีบุตร
 • Stem Cell Facts
  Stem Cell Facts
  Stem cells are the foundation cells for every organ and tissue in our bodies. The highly specialized cells that make up these tissues originally came from an initial pool of stem cells formed shortly after fertilization. Throughout our lives, we continue to rely on stem cells to replace injured tissues and cells that are lost every day, such as those in our skin, hair, blood and the lining of our gut. Stem cells have two key properties: 1) the ability to self-renew, dividing in a way that makes copies of themselves, and 2) the ability to differentiate, giving rise to the mature types of cells that make up our organs and tissues.